Porównaj kredyty hipoteczne      |      Porównaj konta bankowe      |      Kalkulatory        

Strona główna T-Mobile Usługi BankoweRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,36%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6091,25 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 591,25 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Freemium 0 zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,43%, został‚a wyliczona przy następuj±…cych zał‚ożeniach: cał‚kowita kwota kredytu 5 500,00 zł‚, cał‚kowita kwota do zapł‚aty 6318,05 zł‚, oprocentowanie zmienne 9,75% w skali roku, cał‚kowity koszt kredytu 818,05 zł‚ (w tym: opł‚ata za przyznanie limitu 55,00 zł‚, odsetki 536,25 zł‚, opł‚ata za prowadzenie konta Premium 226,80 (18.90) zł‚) okres kredytowania 12 miesi±…ce. Przez cał‚y okres kredytowania limit jest w peł‚ni wykorzystany, spł‚ata odsetek – miesięcznie w wysoko¶ci 44,69 zł‚, spł‚ata kapitał‚u jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysoko¶ci – 5 500,00 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu w rachunku od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 14.06.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 16,52%, cał‚kowita kwota kredytu: 28 865,58 zł‚ (bez kredytowanych kosztółw),oprocentowanie stał‚e: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 42 343,16 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 13 477,58 zł‚ (w tym: prowizja: 3 932,49 zł‚, odsetki: 9 545,09 zł‚), 64 miesięcznych rat, w tym 63 równe miesięczne raty w wysoko¶ci / po: 661,61 zł‚, ostatnia rata: 661,73 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 29.10.2018 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty Przedstawione symulacje nie s±… ofert±… w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest każdorazowo od pozytywnej oceny zdolno¶ci kredytowej wnioskuj±…cego.Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,18% dla cał‚kowitej kwoty limitu karty kredytowej Mastercard Travel w wysoko¶ci 5000 zł‚ (bez kredytowanych kosztów). Cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 5370,78 zł‚, oprocentowanie zmienne: 9,90%, cał‚kowity koszt kredytu: 370,78zł‚ (w tym odsetki: 274,78 zł‚, miesięczna opł‚ata za kartę: 8 zł‚, tj. 96 zł‚ rocznie) przy zał‚ożeniu, że Posiadacz realizuje jedn±… operację bezgotówkow±… w wysoko¶ci 5000 zł‚ w dniu zawarcia umowy i spł‚aca j±… w 12 równych miesięcznych ratach w wysoko¶ci 447,57 zł‚. Bank uzależnia przyznanie limitu karty kredytowej od oceny zdolno¶ci kredytowej Klienta. Kalkulacja został‚a dokonana 20.05.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,61%, cał‚kowita kwota kredytu: 59 485,00 zł‚ (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie zmienne: 9,99%, cał‚kowita kwota do zapł‚aty: 105 982,08 zł‚, cał‚kowity koszt kredytu: 46 497,08 (w tym: prowizja 7 344,57 zł‚, odsetki: 39 152,51 zł‚, koszt ubezpieczenia: 0 zł‚), 120 równych miesięcznych rat w wysoko¶ci/po: 883,19 zł‚. Kalkulacja został‚a dokonana na dzień 01.03.2019 r. na reprezentatywnym przykł‚adzie. Ostateczne warunki kredytowania zależ±… od wiarygodno¶ci kredytowej klienta, daty wypł‚aty kredytu oraz daty pł‚atno¶ci pierwszej raty.


Usłłuugi bankowe ¶wiadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

  • wy¶lij na Facebook
  • wy¶lij na Digg
  • wy¶lij na Twiter
  • wy¶lij na Stumble
  • wy¶lij na Blogger
  • wy¶lij na Wykop

m2m.ogar.pl - Portal Finansowy - Produkty finansowe on-line: kredyt hipoteczny, konta osobiste, konta młodzieżowe, lokaty i obligacje, konta firmowe, konta dla MSP, karty kredytowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne, kredyty gotówkowe, kredyty refinansowe, kredyty odnawialne, kredyty samochodowe, kredyty dla firm, kredyty inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, indywidualne konta emerytalne (IKE), emerytury, leasing, windykacja należno¶ci, przetargi, kredyty hipoteczne, factoring, Nasz portal to produkty finansowe oferowane przez najlepsze banki internetowe i instytucje finansowe takie jak: mBank, Inteligo, Multibank, Deutsche Bank, Lukas Bank, Raiffeisen Bank, Santander Consumer Bank, PKO Bank Polski (PKO BP), Bank BPH, Bank Zachodni WBK, CitiBank Handlowy, Bank Millennium (millenium, milennium, milenium), Dominet Bank, DomBank, Open Finance, ING Nationale Nederlanden, BRE Leasing, Krajowy Rejestr Długów (KRD), Toyota Bank, ING Bank ¦l±ski, Link4, VB Leasing, Getin Bank, Lukas, Bank Pocztowy, Dom Kredytowy Notus, Volkswagen Bank Direct, BNP Paribas Fortis, Biznes Polska, Expander, Amplico, Noble Bank, Gold Finance, Pekao, Beskidzki Dom Maklerski, XTB Online Trading, Liberty Direct, Bibby Financial Services, KRUK, db Kredyt, Bank BGŻ, e-prawnik.pl, Ubezpieczenia on-line, HSBC, Multifund, Alior, Eurobank, FM Bank, Allianz.


Usługodawca - Totalmoney.pl sp. z o.o. - wła¶ciciel programu partnerskiego Money2Money